Både före och efter en avisering gått ut kan man ändra kostnad på enskilda aviseringar.


1. Gå in i medlemsgruppen där medlemmen vars avisering ni vill ändra finns. 
2. Bredvid medlemmens statusruta finns en redigeringspenna, klicka på den.
3. Lägg till, ta bort eller ändra kostnader. Klicka ”Spara kostnader” när ni är klar.


Redigeringspennan bredvid medlemmen vars kostnad ni ändrat blir nu röd för att markera att något ändrats.

Ångrar ni dig kan ni även återställa aviseringen genom att klicka ”Återställ gruppkostnader” när ni har redigeringsrutan för personen uppe.