Familjemedlemskap innebär att en familj kan betala för ett gemensamt medlemskap i föreningen istället för enskilda medlemsavgifter. 


Aktivera familjemedlemskap

Gå till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Perioder i toppmenyn → klicka på Ändra ute till höger om den period ni vill aktivera familjemedlemskap för → vid familjemedlemskap välj Aktiverad → välj sedan något av de tre alternativen (beskrivning nedan) → Uppdatera. 


Föreningsstyrt (gruppfakt.)

OBS! Detta alternativ gäller endast för föreningar som har en äldre version av SportAdmins.


Detta alternativ innebär att ni som förening måste skapa och spara alla familjer som ska kunna betala familjemedlemskap manuellt i SportAdmin innan ni sedan kan fakturera era familjemedlemmar och därefter fakturera övriga medlemmar.


Föreningsstyrt (avi/bok)

Detta alternativ innebär att ni som förening måste skapa och spara alla familjer som ska kunna betala familjemedlemskap manuellt i SportAdmin innan ni sedan aviserar alla medlemmar. De som ingår i en familj kommer då på sin avisering eller via bokningsfunktionen ha valmöjligheten att teckna antingen familjemedlemskap eller enskilt medlemskap. 


Automatisk (avi/bok) 

Detta alternativ innebär att ni som förening inte behöver lägga ner något arbete med att skapa och spara alla familjer. När ni skickar iväg era aviseringar till era medlemmar eller när medlemmarna går in för att boka sig kan de själva spara sin familj genom att välja familjemedlemskap samt vilka som ska ingå i familjemedlemskapet. 


Avisera/fakturera

Innan ni kan avisera/fakturera gällande familjemedlemskap behöver ni lägga upp en gruppkostnad för Familjemedlemskap. Gå till Betalinställningar i vänstermenyn → Gruppkostnader i toppmenyn → klicka på Lägg till gruppkostnad → i översta rullistan välj Familjemedlemskap → välj kostnadstyp, skriv eventuell fakturarad och välj belopp → klicka Spara


Om ni använder er av typen Föreningstyrt /gruppfakt.) eller Föreningstyrt (Avi/Bok) behöver ni också se till att era familjer är ihopkopplade. Så här gör ni ->


Föreningsstyrt (gruppfakt.)

Det gamla sättet att fakturera familjemedlemskap. Skapa alltid fakturor för familjemedlemskap innan ni skapar andra fakturor.

 1. Gå till Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Skapa gruppfakturor i undermenyn.
 2. Klicka på Välj ute till höger om Familjemedlemskap.
 3. I denna vyn syns samtliga familjer. Bocka ur de familjer som du inte vill skicka familjemedlemskap till.
 4. Ange önskat förfallodatum.
 5. Klicka på Skapa fakturor uppe i högerhörnet.
 6. Gå till Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn → bocka för bockrutorna → vid Maila klicka på Markerade.


Observera att endast familjemedlemskap betalas på denna fakturan. Övriga gruppkostnader (exempelvis träningsavgift och licensavgift) skickas separat i medlemsgrupperna. 


Föreningsstyrt (avi/bok)

Föreningen styr vilka som ingår i varje familj. Familjemedlemsskapet betalas direkt på valfri familjemedlems avisering/bokning. Så här fungerar det:

 • Skicka ut aviseringar till alla era medlemmar. 
 • På varje avisering som innehåller en medlemsavgift finns alternativet Familjemedlemskap och Enskil medlemskap. Det är sedan upp till medlemmen att välja alternativ. 
  Väljer medlemmen enskilt medlemskap betalar den medlemsavgiften som finns som gruppkostnad på gruppen. 
  Väljer medlemmen att betala familjemedlemskap syns de familjemedlemmar som berörs av betalningen.
 • Eftersom familjerna är föreningsstyrda behöver medlemmen höra av sig till föreningen om de vill lägga till/ta bort medlemmar i familjen.
 • När betalning genomförs registreras en medlemsavgift (familjemedlemskap) på alla i familjen och avgiften tas bort från eventuella familjemedlemmars obetalda aviseringar/bokningar. 


Automatiskt (avi/bok)

Det mest automatiserade alternativet innebär att medlemmen själv kan lägga till/ta bort medlemmar i familjen innan de betalar familjemedlemskap på avisering/bokning. Så här fungerar det:

 • Skicka ut aviseringar till alla era medlemmar. 
 • På varje avisering som innehåller en medlemsavgift finns alternativet Familjemedlemskap och Enskil medlemskap. Det är sedan upp till medlemmen att välja alternativ.
  Väljer medlemmen enskilt medlemskap betalar den medlemsavgiften som finns som gruppkostnad på gruppen. 
  Väljer medlemmen att betala familjemedlemskap syns de familjemedlemmar som berörs av betalningen. 
 • Vill medlemmen lägga till, ta bort eller skapa en ny familj klickar den på Ändra. En pop-up visas då där samtliga personer som är kopplade till mailadressen syns. Vill medlemmen lägga till eller ta bort medlemmar ur sin familj gör den det här. Spara. 
 • När betalning genomförs registreras en medlemsavgift (familjemedlemskap) på alla i familjen och avgiften tas bort från eventuella familjemedlemmars obetalda aviseringar/bokningar.