Familjemedlemskap innebär att en familj kan köpa ett gemensamt medlemskap istället för vars ett separat. Det finns tre olika sätt att hantera familjemedlemskap. 


För att aktivera familjemedlemskap eller byta typ av familjefakturering går ni till "Inställningar" i vänstermenyn → "Perioder" i toppmenyn. Klicka på "Ändra" ute till höger om den period ni vill aktivera/byta typ av familjemedlemskap för. Välj om familjemedlemskap ska vara aktiverat eller inte. Är det aktiverat får ni tre alternativ för hur ni kan använda familjemedlemskap i perioden.


 • Föreningsstyrt (gruppfakt.): det gamla sättet att fakturera familjemedlemskap. Föreningen styr vem som är familj och medlemskapet skickas med gruppfakturor. OBS! "Föreningsstyrt" är det sätt som man hanterar familjemedlemskap med SportAdmin Register.
 • Föreningsstyrt (avi/bok): föreningen styr vem som är familj men familjemedlemskap betalas på avisering eller i samband med bokning.
 • Automatiskt (avi/bok): medlemmen kan själv skapa, lägga till eller ta bort medlemmar från sin familj när samma mailadress finns på familjemedlemmarna. Familjemedlemskap betalas på avisering eller i samband med bokning.


Innan ni kan använda familjehantering

1. Lägg till gruppkostnad för familjemedlemskap:

Under "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Gruppkostnader" i toppmenyn → klicka på "Lägg till gruppkostnad" uppe i högerhörnet och välj gruppen Familjemedlemskap. Lägg till beloppet för ert familjemedlemskap. 

2. Koppla ihop familjer

För att era medlemmar ska kunna välja familjemedlemskap behöver de vara kopplade till en familj. Så här gör ni ->

Undantaget för detta är om ni väljer alternativet “Automatiskt (avi/bok)”, då kan era medlemmar koppla ihop personer som är kopplade till sin mailadress själva.


Föreningsstyrt (gruppfakt.)

Det gamla sättet att fakturera familjemedlemskap. Skapa alltid fakturor för familjemedlemskap innan du skapar andra fakturor.

 1. Gå till "Fakturering" i vänstermenyn → "Skapa gruppfakturor" i toppmenyn.

 2. Klicka på "Välj" ute till höger om Familjemedlemskap.

 3. I denna vyn syns samtliga familjer. Bocka ur de familjer som du inte vill skicka familjemedlemskap till.

 4. Ange önskat förfallodatum.

 5. Klicka på "Skapa fakturor" uppe i högerhörnet.

 6. Gå till "Fakturering" i toppmenyn → "Behandla fakturor" och skicka samtliga fakturor.

Observera att endast familjemedlemskap betalas på denna fakturan. Övriga gruppkostnader (exempelvis träningsavgift och licensavgift) skickas separat. 


Föreningsstyrt (avi/bok)

Föreningen styr vilka som ingår i varje familj. Familjemedlemsskapet betalas direkt på valfri familjemedlems avisering/bokning. Så här fungerar det:

 • Skicka ut aviseringar till alla era medlemmar. 
 • På varje avisering som innehåller en medlemsavgift finns alternativet “Enskilt medlemskap” och “Familjemedlemskap”. Det är sedan upp till medlemmen att välja alternativ. 
 • Väljer medlemmen enskilt medlemskap betalar den medlemsavgiften som finns som gruppkostnad på gruppen. 
 • Väljer medlemmen att betala familjemedlemskap syns de familjemedlemmar som berörs av betalningen. Eftersom familjerna är föreningsstyrda behöver medlemmen höra av sig till föreningen om de vill lägga till/ta bort medlemmar i familjen.
 • När betalning genomförs registreras en medlemsavgift (familjemedlemskap) på alla i familjen och avgiften tas bort från eventuella familjemedlemmars obetalda aviseringar/bokningar. 


Automatiskt (avi/bok)

Det mest automatiserade alternativet innebär att medlemmen själv kan lägga till/ta bort medlemmar i familjen innan de betalar familjemedlemskap på avisering/bokning. Så här fungerar det:

 • Skicka ut aviseringar till alla era medlemmar. 
 • På varje avisering som innehåller en medlemsavgift finns alternativet “Enskilt medlemskap” och “Familjemedlemskap”. Det är sedan upp till medlemmen att välja alternativ. 
 • Väljer medlemmen enskilt medlemskap betalar den medlemsavgiften som finns som gruppkostnad på gruppen. 
 • Väljer medlemmen att betala familjemedlemskap syns de familjemedlemmar som berörs av betalningen. 
 • Vill man lägga till, ta bort eller skapa en ny familj klickar man “Ändra”. En pop-up visas då där man ser samtliga personer som är kopplade till ens mailadress. Vill man lägga till eller ta bort medlemmar ur sin familj gör man det här. Spara när du är färdig. 
 • När betalning genomförs registreras en medlemsavgift (familjemedlemskap) på alla i familjen och avgiften tas bort från eventuella familjemedlemmars obetalda aviseringar/bokningar.