Under "Inställningar" i vänstermenyn → "Perioder" i toppmenyn → klicka ”Ändra” ute till höger om en period → se ruta "Licensår" och "Medlemsår", bestäms om medlems- och licensavgift ska skapas en gång/per år.


Här kan du även styra föreningens inställningar för familjemedlemskap. Klicka här för att läsa mer om det.


Så fungerar fältet Medlemsår

Systemet gör det möjligt att ha automatiskt kontroll på att en medlem endast får en (1) medlemsavgift per år oavsett hur många perioder året innehåller. 


Exempel:
1. Medlemsavgiften sträcker sig från januari till december. Året innehåller perioderna ”Våren 2008” och ”Hösten 2008”.

2. Fakturor skickas ut under januari för perioden ”Våren 2008” innehållande träningsavgiften och medlemsavgiften på X kronor på alla fakturor.

3. När fakturor skickas ut under augusti för perioden ”Hösten 2008” kommer träningsavgiften, men inte medlemsavgiften, faktureras för de medlemmar som betalt sin medlemsavgift under ”Våren 2008”. Har det däremot tillkommit medlemmar under perioden ”Hösten 2008” så tillkommer medlemsavgiften på deras fakturor.


För systemet ska fungera för ovanstående exempel så ska:
1. Fältet Medlemsår för perioden ”Våren 2008” vara ”2008” och
2. för ”Hösten 2008” även den ha värdet ”2008”
3. Medlemsavgiften vara upplagd som en gruppkostnad för båda perioderna

Önskas flera medlemsavgifter per år så ange fältet Medlemsår med ”Används ej”

För de förening som har brutet räkenskapsår (Aug-Juli) så används samma princip som i ovanstående exempel men då ska exempelvis ”Hösten 2008” och ”Våren 2009” ha samma medlemsår.


Så fungerar fältet Licensår

Systemet gör det möjligt att ha automatiskt kontroll på att en medlem endast får en (1) licensavgift per år avsett hur många perioder året innehåller.


Exempel:
1. Licensavgiften sträcker sig från oktober till september året efter. Året innehåller perioderna ”Hösten 2008” och ”Våren 2009”.

2. Fakturor skickas ut under augusti för perioden ”Hösten 2008” innehållande träningsavgiften och licensavgiften på X kronor på alla fakturor.

3. När fakturor skickas ut under januari för perioden ”Våren 2009” kommer träningsavgiften men inte licenssavgiften med på de medlemmar som betalt sin medlemsavgift under ”Hösten 2008”. Har det däremot tillkommit medlemmar under perioden ”Våren 2009” så tillkommer licensavgiften på deras fakturor.


För systemet ska fungera för ovanstående exempel så ska:
1. Fältet Medlemsår för perioden ”Våren 2008” vara ”2008-2009” och
2. för ”Hösten 2008” även den ha värdet ”2008-2009”
3. Licensavgiften vara upplagd som en gruppkostnad för båda perioderna