När ni skapar en ny period för er förening finns det en del periodinställningar som behöver ställas in. Dessa behöver vara korrekt ifyllda utifrån aviseringsperspektivet. Här nedan finns förklaringar kring de olika periodinställningarna.


Medlemsår

Genom att ange ett medlemsår kan ni styra så att medlemmar aviseras endast en medlemsavgift per år, oavsett hur många perioder ni har under ett kalenderår. Om ni exempelvis har två perioder på ett år (vår- och hösttermin) och anger samma medlemsår på bägge perioderna kommer medlemmarna bli aviserade endast en medlemsavgift, även om ni aviserar två gånger på ett år.


Vill ni kunna avisera mer än en medlemsavgift per år så väljer ni Används ej som medlemsår på perioderna. 


Licensår

Genom att ange ett licensår kan ni styra så att medlemmar aviseras endast en licensavgift per licensår, oavsett hur många perioder ni har under ett licensår. Ett licensår sträcker sig från höst till vår och omfattar således två olika kalenderår. Om ni exempelvis har två perioder på ett licensår (en hösttermin 2022 och en vårtermin 2023) och anger samma licensår (2022-2023) på bägge perioderna så kommer medlemmarna bli aviserade endast en licensavgift under licensåret, även om ni aviserar både på hösten och våren.


Familjemedlemskap

I fältet Familjemedlemskap kan ni välja om ni vill kunna avisera familjemedlemsavgifter eller inte. Lär mer här.