För att öppna sina grupper för bokning följer ni nedan steg,


1. Bekräfta medlemsgrupperna

För att kunna avisera måste medlemmarna och medlemsgruppen vara bekräftade. Genom att bekräfta en grupp låses möjligheten upp att kunna avisera. En obekräftad grupp går inte att avisera. 

För att bekräfta medlemmarna och medlemsgrupperna går ni till Medlemsgrupper i vänstermenyn → välj en grupp i rullistan → klicka på Bekräfta alla uppe i högerhörnet → klicka på Bekräfta gruppen uppe i högerhörnet.


2. Lägg till gruppkostnader

Klicka HÄR >> för att läsa om hur man lägger upp gruppkostnader. 


3. Gör bokningsinställningar

Gå till Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn klicka på Ändra ute till höger vid önskad grupp → fyll i inställningarna.


Visningsinställningar 

 • Visas från/till: dag och tid när gruppen ska synas på bokningssidan, även om den inte är öppen för bokning.

 • Alternativt gruppnamn: fyll i om gruppen ska heta något annat ute på bokningssidan än vad gruppen heter i SportAdmin.

 • Max deltagare: fyll i max antal deltagare för gruppen. Om det inte finns något max för gruppen, fyll i exempelvis 999.

 • Bevakning av grupp: bocka i denna om personer kan välja att bevaka gruppen om den uppnått max antal deltagare (automatiska mailutskick när det blir en ledig plats i gruppen).


Inställningar för bokningssläpp 

 • För alla: startdatum då alla kan boka sig.
    
 • För perioder med förtur: startdatum för bokning för medlemmar i en specifik period som har förtur.
   
 • För grupper med förtur: startdatum för bokning för de medlemmar som i en specifik grupp har förtur. Välj under vilken grupp/grupper som ska prioriteras under Lägg till grupp med förtur. 


Avgifter

Här visas gruppens gruppkostnader.

 • Avgiftsfri bokning: välj om bokningen ska vara avgiftsfri. 


Fler inställningar

 • Ålder från/till: välj vilka åldrar som rekommenderas anmäla sig till gruppen.
   
 • Beskrivning: skriv en beskrivning (kort eller lång) om gruppen.

 • Bifoga fil: bifoga en pdf. Exempelvis ett välkomstbrev, regler/policy i föreningen, packlista eller liknande. Detta skickas med i bekräftelsemailet som medlemmen får när bokningen är genomförd.

 • Träningstillfällen: ställ in vilket tidsspann gruppen har träning samt lägg till veckodag, tid och plats.

 • Lägg till formulär/tillval: lägg till egna frågor eller tillval när medlemmen bokar sig (dessa skapas först under Bokningsinställningar i toppmenyn). 


Massuppdatera

Om flera grupper ska ha samma inställningar kan dessa redigeras samtidigt genom att klicka på Massuppdatera bocka i de grupper som ska korrigeras → klicka på Nästa. I nästa läge bockar ni först i kryssrutan till vänster för de fält du vill redigera för att låsa upp denna inställning.