Om gruppkostnader


För att kunna avisera eller fakturera en grupp, eller göra en grupp bokningsbar, krävs att ni har lagt upp en eller flera gruppkostnader för gruppen. En gruppkostnad är den avgift som medlemmarna i en grupp ska betala (t.ex. "Medlemsavgift"). Det är möjligt att lägga upp flera gruppkostnader för en grupp (t.ex. "Medlemsavgift", "Träningsavgift" och "Licensavgift"). 


Hur lägger man till en gruppkostnad?

Du kan lägga till en gruppkostnad för en grupp åt gången eller samma gruppkostnad för flera grupper samtidigt:


Lägg till gruppkostnad för en grupp åt gången

Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Gruppkostnader" i toppmenyn. Klicka på "Lägg till gruppkostnad". Välj vilken grupp du vill lägga till gruppkostnaden för. Välj gruppkostnadens kostnadstyp (.tex. "Medlemsavgift"). Skriv eventuellt en egen benämning på "Fakturarad" om ni önskar en annan benämning än kostnadstypen. Ange ett belopp. Klicka sedan på "Spara". Upprepa proceduren för att lägga till fler gruppkostnader på samma grupp (t.ex. "Träningsavgift") eller för att lägga till en gruppkostnad för en annan grupp. 


Lägg till samma gruppkostnad för flera grupper samtidigt


Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Gruppkostnader" i toppmenyn. Klicka på "Massuppdatera". Bocka i de grupper du vill lägga till en gruppkostnad för. Klicka på "Nästa". Bocka i vilken eller vilka huvudtyper (avgifter) du vill lägga till (t.ex. "Medlemsavgifter"). Välj en åtgärd (t.ex. "Ersätt befintliga avgifter") samt en kostnadstyp (t.ex. "Stödmedlem"). Skriv eventuellt en egen benämning på "Fakturarad" om ni önskar en annan benämning än kostnadstypen. Ange ett belopp. Klicka sedan på "Uppdatera".