Under fliken "Betalinställningar" i vänstermenyn → ”Gruppkostnader”, anges kostnaderna för respektive grupp. Dessa kostnader används för att skapa gruppfakturor samt för avgifter som betalas via Kansliservice eller via nyanmälan i bokningsfunktionen. Det är möjligt att lägga upp fler avgiftstyper per grupp. T.ex. medlemsavgift och träningsavgift.

Uppdatera enskilt

1. Klicka på knappen ”Lägg till gruppkostnad” uppe i högerhörnet.

2. Välj vilken grupp avgiften ska kopplas till.
3. Välj typ av avgift.
4. Fältet ”Fakturarad” behöver bara fyllas i om faturaraden skall vara annat än den angivna avgiftstypen.
5. Ange belopp och klicka därefter på spara.
6. Om ytterligare avgiftstyper ska kopplas till gruppen så börja om från punkt 1.

Massuppdatera

Om flera grupper ska kopplas till samma avgift kan flera kostnader uppdateras samtidigt.

1. Klicka på ”Massuppdatera”.
2. Markera grupperna som ska ha samma belopp i bockrutan till vänster.
3. Klicka ”Ändra markerade”.
4. Markera vilka avgifter som ska läggas till och fyll i kostnadstyp, fakturarad och belopp.
5. Klicka ”Uppdatera”.