Att koppla en grupp till en verksamhet innebär att verksamheten kommer hämta information om den valda gruppen från medlemsregistret i SportAdmin. Exempelvis hämtas gruppens aktiviteter från närvarokortet och läggs till i verksamhetens kalender.

Grupper kopplas under fliken ”Inställningar – Hemsida” ”Verksamhet”  ”Koppla grupper”. På vänstersidan återfinns en lista över alla grupper som finns i medlemsregistret och dessa kan, i rullgardinslistan på högersidan, kopplas till en verksamhet.