Verksamhet

Lägg till en toppmeny
Lägg till en toppmeny En ny toppmeny läggs till såhär: 1. Gå till ”Inställningar – Hemsida”, ”Verksamhet”, ”Toppmeny”. Klicka på ”Lägg till toppmeny” o...
Mån, 22 juli, 2019 at 4:02 PM
Skapa en ny verksamhet
Skapa en ny verksamhet En ny verksamhet skapas genom att gå till ”Inställningar – Hemsida”, ”Verksamhet”. Klicka där på ”Lägg till verksamhet” och gör sed...
Tors, 10 Okt, 2019 at 10:01 AM
Koppla en grupp till en verksamhet
Koppla en grupp till en verksamhet Att koppla en grupp till en verksamhet innebär att verksamheten kommer hämta information om den valda gruppen från me...
Mån, 22 juli, 2019 at 4:04 PM