Verksamhet

Lägg till en toppmeny
En ny toppmeny läggs till såhär: 1. Gå till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet” →  ”Toppmeny”. Klicka på ”Lägg till toppmeny” och döp sedan den nya m...
Mån, 20 juni, 2022 vid 10:18 F.M.
Skapa en ny verksamhet
En ny verksamhet skapas genom att gå till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet”. Klicka på ”Lägg till verksamhet” och gör sedan samtliga inställningar f...
Mån, 20 juni, 2022 vid 10:20 F.M.
Koppla en grupp till en verksamhet
Att koppla en grupp till en verksamhet innebär att verksamheten kommer hämta information om den valda gruppen från medlemsregistret i SportAdmin. Exempelv...
Mån, 20 juni, 2022 vid 10:21 F.M.