En ny verksamhet skapas genom att gå till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet”. Klicka på ”Lägg till verksamhet” och gör sedan samtliga inställningar för verksamheten. Nedan finns en beskrivning av samtliga inställningar.

Verksamhet – Välj vilket namn verksamheten ska ha.
Idrott – Välj vilken idrott verksamheten tillhör.
Typ – Välj en verksamhetstyp. Olika verksamhetstyper har olika tillhörande sidor men självklart kan sidor tas bort eller läggas till i efterhand.
Toppmeny – Välj vilken toppmeny verksamheten ska tillhöra.
Åldersgrupp – Välj vilken åldersgrupp verksamheten berör.
Visning – Välj om verksamheten ska vara synlig för alla eller inte.

                                                                                                              

Nedan finns en beskrivning av visningsalternativen                                                                                                          

Visas för alla – Verksamheten visas offentligt.
Visas för alla ledare i föreningen – Verksamheten visas endast för inloggade ledare.
Visas för alla medlemmar i föreningen – Verksamheten visas endast för inloggade medlemmar.
Visas för ledare i verksamheten – Verksamheten visas endast för inloggade ledare som tillhör den grupp som är kopplad till verksamheten.
Visas för medlemmar i verksamheten – Verksamheten visas endast för inloggade medlemmar i den grupp som är kopplad till verksamheten.


Om man anger något annat än ”visas för alla” kommer denna verksamhet inte att synas för offentligheten utan endast visas för en utvald grupp. För att komma åt verksamheten måste medlemmen/ledare först logga in som ”Medlem/Målsman” eller som ”Admin/Ledare”.


Ta bort en verksamhet

För att ta bort en verksamhet måste alla sidor först vara tomma på innehåll – inga nyheter, stycken eller bilder får ligga uppe på sidan. Gå därefter till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet” → klicka på ”pappret och pennan” → ”ta bort”.