Layouten på nyhetsflödet för en specifik verksamhet kan korrigeras under ”Inställningar – Hemsida” och ”Inställningar”. Klicka på blocket och pennan ute till höger om aktuell verksamhet och markera rutan ”Egna inställningar”. Verksamhetens layout kommer då frångå standardinställningarna och istället baseras på de egna inställningarna.