Inställningar

Ändra layout på nyhetsflödet
Under fliken ”Inställningar – Hemsida” och ”Inställningar” kan layouten på nyhetsflödet ändras. För att ändra layouten för alla verksamhet klicka på blocke...
Tors, 15 apr., 2021 at 4:49 E.M.
Ändra nyhetslayouten för specifika verksamheter
Layouten på nyhetsflödet för en specifik verksamhet kan korrigeras under ”Inställningar – Hemsida” och ”Inställningar”. Klicka på blocket och pennan ute t...
Tors, 15 apr., 2021 at 4:52 E.M.
Lägg till representationslag
Med ett representationslag kan ni lägga till och visa flera lags matcher på er hemsida. Matcherna kommer att visas på föreningens/sektionens startsida.  ...
Tors, 15 apr., 2021 at 1:51 E.M.
Bli Medlem-knappen
Med Kansliservice kommer möjligheten att ha en "Bli Medlem"-knapp på hemsidan där nya medlemmar kan anmäla sig till en grupp och prova på eller be...
Tors, 15 apr., 2021 at 2:23 E.M.
Varför är vår hemsida osäker?
Om det dyker upp en varning om att hemsidan är osäker, kan det bero på följande: 1. Säkerhetscertifikatet är inte på kopplat Detta gör SportAdmin åt er...
Tors, 15 apr., 2021 at 2:14 E.M.