Inställningar

Ändra layout på nyhetsflödet
Under fliken ”Inställningar – Hemsida” och ”Inställningar” kan layouten på nyhetsflödet ändras. För att ändra layouten för alla verksamhet klicka på blocke...
Mån, 25 apr., 2022 vid 10:58 F.M.
Ändra nyhetslayouten för specifika verksamheter
Layouten på nyhetsflödet för en specifik verksamhet kan korrigeras under ”Inställningar – Hemsida” och ”Inställningar”. Klicka på blocket och pennan ute t...
Mån, 25 apr., 2022 vid 11:06 F.M.
Lägg till representationslag
Med ett representationslag kan ni lägga till och visa flera lags matcher på er hemsida. Matcherna kommer att visas på föreningens/sektionens startsida.  ...
Mån, 25 apr., 2022 vid 11:07 F.M.
Bli Medlem-knappen
[ÅTGÄRD KRÄVS] Anmälan av nya medlemmar Nu lägger vi till fler sätt för din förening att ta emot anmälningar från nya medlemmar på. Senast den 30 juni b...
Mån, 20 Maj, 2024 vid 11:51 F.M.
Varför är vår hemsida osäker?
Om det dyker upp en varning om att hemsidan är osäker, kan det bero på följande: 1. Säkerhetscertifikatet är inte på kopplat Detta gör SportAdmin åt er...
Mån, 25 apr., 2022 vid 11:13 F.M.