Kommunicera med dina medlemmar

Gör ett grupputskick
Du kommunicerar enkelt med dina medlemmar via ett grupputskick.  Navigera till "Mer" i bottenmenyn > Utskick.  Ge ditt mail en rubrik och...
Tis, 1 aug., 2023 vid 1:46 E.M.
Kontakta en enskild medlem
Du kan kontakta dina medlemmar var för sig. Det gör du på följande sätt:  Navigera till "Mitt lag" i bottenmenyn.  Klicka på medlemmen som du v...
Tis, 1 aug., 2023 vid 1:47 E.M.