Bokföring av Lagkassan

Förbered din bokföring
För att kunna utnyttja det bokföringsunderlag som skapas i lagkassan på bästa sätt, behöver lite förberedelser göras. Förberedelserna kan endast göras av en...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:51 E.M.
Bokför Lagkassor med SIE-fil
Ni som förening har möjlighet att exportera all transaktionshistorik från Lagkassan inom ett givet datumintervall genom en SIE-fil. Denna kan sedan importer...
Tors, 2 feb., 2023 vid 10:45 F.M.
Inbetalningsrapport
När betalningar genomförs i Lagkassan samlas alla transaktioner i Lagkassans inbetalningsrapport. Denna finner du under Lagkassor i vänstermenyn → Rapporter...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:52 E.M.