SMS

SMS
Under Föreningsinställningar i vänstermenyn → SMS i toppmenyn ställer föreningen in vad det ska stå för avsändare när de görs SMS-utskick från systemet. 
Fre, 13 jan., 2023 vid 10:03 F.M.