Kallelser

Kallelser
Inför bland annat en viktig träning eller en match kan det vara bra att skicka en kallelse till medlemmarna för att på förhand få veta vilka som kan närvar...
Tis, 17 jan., 2023 vid 9:45 E.M.
Förhandsrapportering
Förhandsrapportering används för att medlemmen ska kunna svara om den är Tillgänglig eller Ej tillgänglig på en aktivitet utan att en kallelse har skickats...
Tis, 17 jan., 2023 vid 9:50 E.M.