Varningar

Dubletthantering
Dubbletthantering Under Personregister i vänstermenyn → Varningar i toppmenyn → Dubbletthantering, visas personer som identifierats som möjliga dubblette...
Tors, 12 jan., 2023 vid 9:49 F.M.
Personnummer/kön
Under Personregister i vänstermenyn → Varningar i toppmenyn → Personnr/kön, visas personer vars personnummer eller namn inte stämmer överens med angivet k...
Tors, 12 jan., 2023 vid 9:52 F.M.
Felaktiga e-postadresser
Många av SportAdmins funktioner utgår från att medlemmen har en e-postadress. Har personen ingen e-postadress kan den inte få någon avisering, inget inlogg ...
Tors, 12 jan., 2023 vid 1:22 E.M.