Fakturering

Påminnelsetext
Påminnelsetext Om du vill uppdatera eller ändra påminnelsetexten gå till menyn ”Fakturering” och fliken ”Inställningar” och vidare till ”Påminnelsetexter”...
Fre, 27 sep., 2019 at 2:41 PM
Kostnadstyper
Kostnadstyper Via menyn fakturering och kostnadstyper olika kostnadstyper läggas upp. Lägg upp kontoplan Lägg upp föreningens kontoplan under ”Fakturer...
Fre, 27 sep., 2019 at 2:48 PM
Skriv en fakturatext
Skriv en fakturatext Under fliken ”Fakturatexter” skapas de fakturatexter som ska finnas på fakturorna. Texten på en gruppfaktura kan skapas på två nivå...
Tis, 23 juli, 2019 at 8:38 AM
Koppla fakturatexter
Koppla fakturatexter Under fliken ”Koppla fakturatexter” kopplas de fakturatexter som skapats under fliken ”Lägg upp fakturatexter” till rätt grupp. Obs...
Tis, 23 juli, 2019 at 8:48 AM
Lägg upp gruppkostnader
Lägg upp gruppkostnader Under fliken ”Gruppkostnader” anges kostnaderna för respektive grupp. Dessa kostnader används för att skapa gruppfakturor samt f...
Tis, 23 juli, 2019 at 8:49 AM
Periodinställningar
Periodinställningar Under fliken ”Periodinställningar” bestäms om medlems- och licensavgift endast ska skapas en gång per år. Så här fungerar fältet Med...
Fre, 27 sep., 2019 at 3:15 PM
Skapa betalningspåminnelser
Skapa betalningspåminnelser Gå till menyn ”Fakturering” och fliken ”Betalningspåminnelser”. 1. Välj vilka fakturor som de vill skapa betalningspåminnel...
Tis, 23 juli, 2019 at 9:12 AM
Så skapas gruppfakturor
Så skapas gruppfakturor En gruppfaktura är en faktura som skapas till en specifik medlem för en specifik grupp. I normala fall är denna faktura kopplad ti...
Fre, 27 sep., 2019 at 3:19 PM
Skapa en manuell faktura
Skapa en manuell faktura Manuella fakturor används för att fakturera övriga avgifter som till exempel kläder, lägeravgifter, lotter, sponsorer mm. Vid fa...
Fre, 27 sep., 2019 at 3:33 PM
Familjehantering
Familjehantering Familjemedlemskap innebär att en familj kan köpa ett gemensamt medlemskap istället för vars ett separat. Det finns tre olika sätt att hant...
Tors, 24 Okt, 2019 at 12:00 PM