Fakturering

Påminnelsetexter
OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice. Hur ändrar man påminnelsetexter? Gå in på ”Fakturering” i vä...
Fre, 8 apr., 2022 at 10:10 F.M.
Kostnadstyper, kontoplan och kostnadsställe
Genom att lägga upp kostnadstyper och koppla konton och kostnadsställen till kostnadstyperna underlättar ni för er kassör vid bokföringen. Genom att koppla...
Fre, 8 apr., 2022 at 9:55 F.M.
Fakturatexter
OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice. Standardtext I SportAdmin finns en standardtext som används som fa...
Fre, 8 apr., 2022 at 10:26 F.M.
Lägg till gruppkostnader
Om gruppkostnader För att kunna avisera eller fakturera en grupp, eller göra en grupp bokningsbar, krävs att ni har lagt upp en eller flera gruppkostna...
Fre, 8 apr., 2022 at 11:00 F.M.
Periodinställningar
Under "Inställningar" i vänstermenyn → "Perioder" i toppmenyn → klicka ”Ändra” ute till höger om en period → se ruta "Licensår&quo...
Tors, 15 apr., 2021 at 4:37 E.M.
Skapa och skicka eller skriv ut betalningspåminnelser
OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice. Om det finns medlemmar som inte har betalat i tid har ni möjligh...
Tors, 14 apr., 2022 at 10:04 F.M.
Skapa och skicka gruppfakturor
OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice. Gruppfakturor används för att fakturera medlemmar standardavgift...
Tors, 14 apr., 2022 at 11:00 F.M.
Skapa och skicka manuella fakturor
Manuella fakturor används för att fakturera medlemmar övriga avgifter; exempelvis vid köp av kläder och betalning av lägerkostnader. Ni ska inte använda ma...
Tis, 26 apr., 2022 at 9:15 F.M.
Familjehantering
Familjemedlemskap innebär att en familj kan köpa ett gemensamt medlemskap istället för vars ett separat. Det finns tre olika sätt att hantera familjemedlems...
Tis, 20 apr., 2021 at 9:59 F.M.
Behandla fakturor
Fliken ”Behandla fakturor” är föreningens databas för fakturor. Här visas alla fakturor som skapats för er förening, oavsett betalstatus och period. Gö...
Tors, 15 apr., 2021 at 10:34 F.M.