Administratörer

Olika behörighetsnivåer
När en administratör läggs till väljs även administratörerns behörighetsnivå. Det finns fyra olika nivåer att välja mellan och dessa beskrivs nedan: 0. Nä...
Mån, 25 apr., 2022 at 11:51 F.M.
Lägg till en eller flera administratörer
Lägg till en administratör En administratör läggs till under fliken ”Administratörer” på följande sätt: Klicka på fliken ”Administratörer” i vänstermeny...
Mån, 25 apr., 2022 at 11:57 F.M.
Ledare i mer än en förening
Om ni är ledare i mer än en förening behöver ni separata inlogg till vardera förening. Önskar ni inlogg till SportAdmin, kontakta din förening så hjälper de...
Mån, 20 juni, 2022 at 9:59 F.M.
Ta bort administratörer
Varje år börjar och slutar ledare, styrelsemedlemmar, kanslister och andra administratörer i föreningen. Lika viktigt som det är att ge alla nya inlogg till...
Tors, 19 Maj, 2022 at 4:15 E.M.