Administratörer

Olika behörighetsnivåer
När en administratör läggs till väljs även administratörerns behörighetsnivå. Det finns fyra olika nivåer att välja mellan och dessa beskrivs nedan: 0. Nä...
Tors, 15 apr., 2021 at 2:49 PM
Lägg till en administratör
Lägg till en administratör En administratör läggs till under fliken ”Administratörer” på följande sätt: 1. Klicka på fliken ”Administratörer” i vänsterm...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:06 AM
Ledare i mer än en förening
Om du är ledare i mer än en förening behöver du separata inlogg till vardera förening. Önskar du inlogg till SportAdmin, kontakta din förening så hjälper de...
Tors, 15 apr., 2021 at 2:39 PM