LOK-Stöd

ApN
Vad är ApN? ApN (Aktivitetskort på nätet) är ett kommunsystem för bland annat ansökan om kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag. Om ni har ApN i er kommun ka...
Tors, 15 apr., 2021 at 2:05 E.M.
Lokstödsrapporter
All närvarorapportering som görs i SportAdmin förs automatiskt till diverse rapporter som kan vara behjälpliga när det är dags att ansöka om LOK-stöd. Dess...
Tors, 15 apr., 2021 at 4:43 E.M.
Bra att veta om det kommunala bidraget
Alla kommuner har olika deadlines för när ansökan ska vara inskickad.  Vänligen ta reda på när din kommun har sin deadline.  Ja - vi har ApN i vår kommu...
Tors, 15 apr., 2021 at 4:35 E.M.
Inställningar för kommunalt Lok-stöd
Är kommunen ansluten till ApN (Aktivitetskort På Nätet) görs följande: 1.  Lok-stöd i vänstermenyn → inställningar i toppmenyn → klicka på ”ändra” för att...
Tors, 15 apr., 2021 at 1:56 E.M.
Krockar i närvarorapporteringen
I ”LOK-stöd” i vänstermenyn → fliken ”krockar” i toppmenyn → visas personer som krockar på grund av att de är närvarorapporterade i två olika grupper under...
Tors, 15 apr., 2021 at 1:57 E.M.
Krockar ledare
Under ”LOK-stöd” i vänstermenyn → ”krockar ledare” i toppmenyn → kan man hantera krockar och markera att ledaren inte ska få LOK-stöd för en av aktiviteter...
Tors, 15 apr., 2021 at 1:58 E.M.