Medlemsgrupper

Svar på frågeformulär
Svar på frågeformulär Under Medlemsgrupper och en vald grupp finns fliken ”Frågeformulär”. Där syns de svar på formulär och tillval som gruppens medlemm...
Mån, 22 juli, 2019 at 1:36 PM
Skapa en medlemsgrupp
Gå till "Grupper" i vänstermenyn --> klicka på "Lägg till grupp" uppe i högerhörnet. Grupp: gruppens namn. Grupptyp: används för att...
Fre, 10 jan., 2020 at 1:16 PM
Skicka sms via SMS-grupp
SMSGrupp SMSgrupp i samarbete med SportAdmin. SMSgrupp är en gratistjänst som möjliggör många-till-många-kommunikation via vanliga SMS och enkelt löser beh...
Tors, 9 apr., 2020 at 1:09 PM
Medlem ligger två gånger i gruppen med två olika gruppkopplingar
Finns det en betald faktura?  Flytta över medlemmen med rätt gruppkoppling till annan medlemsgrupp → ta bort medlemmen med felaktig gruppkoppling → flytta ...
Mån, 24 feb., 2020 at 10:48 AM
Schemalagda kallelser
*Denna funktion finns endast i tjänsten Kansliservice För att skapa en schemalagd kallelser, börja med att gå in i en medlemsgrupp → “Närvaro” uppe i toppm...
Tors, 14 Maj, 2020 at 10:41 AM
Grupprekommendationer
Under Medlemsgrupper > Vald medlemsgrupp finns fliken "Grupprekommendation". Den visar en lista över gruppens medlemmar, samt deras aktuell...
Tors, 20 aug., 2020 at 9:43 AM