Personregister

Lista på e-postadresser som är fel
Många av SportAdmins funktioner utgår fram att medlemmen har en e-postadress. Ingen e-postadress? Inga aviseringar och ingen MedlemsApp. För att lätt få tag...
Ons, 19 aug., 2020 at 4:46 PM
Skyddad identitet
Personregister --> sök fram person --> klicka på ändra --> markera skydda  När knappen "Skydda" är ikryssad på personens personkort d...
Tis, 23 feb., 2021 at 4:45 PM