Personregister

Lista på e-postadresser som är fel
Många av SportAdmins funktioner utgår från att medlemmen har en e-postadress. Ingen e-postadress? Inga aviseringar, inget inlogg till MedlemsAppen och inga ...
Ons, 13 apr., 2022 at 3:05 E.M.
Skyddad identitet
Skydda en person i SportAdmin Personregister --> sök fram person --> klicka på ändra --> markera skydda När knappen "Skydda" är ikryssa...
Tors, 14 apr., 2022 at 4:25 E.M.