Har aktiviteterna hamnat i fel period? Här nedan kan ni läsa hur ni enkelt kan flytta aktiviteter mellan perioderna.  


Om ni har aktiviteter som hamnat i fel period (utifrån RF-periodens datum) kan ni flytta detta enkelt och smidigt. Detta gör ni genom att navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > GRUPPÖVERSIKT i takmenyn. Här visas en röd varningstriangel till vänster om den grupp som har aktiviteter som systemet anser bör tillhöra en annan period. Klicka på FLYYTA AKTIVITETER till höger om gruppen > välj vilken grupp ni vill flytta aktiviteterna till i rullistan > avsluta med att klicka på BEKRÄFTA FLYTT.