Planera på nolltid, återanvänd för alltid! Med funktionen Träningsplanering sänker ni tröskeln för nya ledare, ökar kunskapsdelningen mellan era ledare och säkerställer att samtliga träningar följer föreningens röda tråd. 

Träningsplanering är en tilläggstjänst som ni som förening behöver aktivera för att få tillgång till. Vill ni läsa mer om detta finner ni information här. KOM IGÅNG

1. Träningsplanering

2. Hantera kategorier

3. Övningsbank

4. Passbank

5. Planering

 1. Träningsplanering

Med hjälp av träningsplanering kan ni som förening digitalisera er övningsbank, skapa färdiga träningspass och ledarna har tillgång till allt detta i sin app. 


Träningsplaneringen sänker tröskeln för nya ledare då de enkelt i sin app hittar färdiga mallar och pass redo att användas.

Träningsplaneringen ökar kunskapsdelningen mellan era ledare då erfarna ledare kan dela sina bästa träningspass till resten av föreningen.

Träningsplaneringen säkerställer att föreningen grupper får samma förutsättningar och att träningen följer föreningens röda tråd då ni som administratörer enkelt kan lägga till pass på gruppernas aktiviteter.
2. Hantera kategorier

För att komma igång med träningsplaneringen är steg ett att lägga upp underkategorier. Varje idrott har förinställda huvudkategorier, och ni som förening kan på egen hand lägga till de underkategorier som ni vill använda er av för att hålla en strukturerad övningsbank. 


Huvudkategorier: är idrottsspecifika kategorier och styrs därför av SportAdmin.

Underkategorier: är föreningspecifika och styrs därför av respektive förening för att passa just era behov. 


Lägg till underkategorier

1. Navigera till TRÄNINGSPLANERING i vänstermenyn > KATEGORIER i toppenmenyn.

2. Klicka på LÄGG TILL.

3. Ange namnet på underkategorin.

4. Klicka på SPARA.TIPS! 
Om en underkategori inte längre ska användas, klicka på ÄNDRA till höger > bocka ur AKTIV > SPARA3. Övningsbank

I övningsbanken kan ni som förening spara era favoritövningar och bygga upp en bank som ledarna snabbt kan använda till sina träningspass. 


Lägg till en övning i övningsbanken

1. Navigera till TRÄNINGSPLANERING i vänstermenyn > ÖVNINGSBANK i toppenmenyn.

2. Klicka på NY ÖVNING.

3. Fyll i informationen.


Namn: Fyll i namnet på övningen

Antal: Antal repetitioner

Enhet: Fyll i enheten som antalen mäts i
Lägg till material: Här kan ni ange om det behövs något särskilt material
Lägg till kommentar: Här kan ni ange en kommentar till övningen, som ledarna kommer kunna se
Lägg till gruppindelning: Här kan ni ange en gruppindelning om det finns behov för det
Bifoga bild: Ni har möjlighet att bifoga en bild som kan förtydliga övningen
Kategori: Välj vilken kategori övningen ska kopplas till
Underkategori: Välj den eller de underkategorier som ska kopplas till övningen


4. När alla fällt är ifyllda klicka på LÄGG TILL.TIPS! 
Om ni ändrar en övning är det endast under Övningsbanken som denna ändras, den kommer inte ändras i träningspass där övningen används. 4. Passbank

I passbanken kan ni samla färdiga träningspass redo för föreningens ledare att använda under sina aktiviteter. 


Lägg till ett nytt träningspass

1. Navigera till TRÄNINGSPLANERING i vänstermenyn > PASSBANK i toppenmenyn.

2. Klicka på NYTT TRÄNINGSPASS.

3. Fyll i informationen.


Titel: Fyll i namnet på passet

Beskrivning: Fyll i en beskrivning till passet


4. För att lägga till en övning klicka på NY ÖVNING.

5. Välj om du vill lägga till en övning från övningsbanken genom att klicka på SKAPA FRÅN ÖVNINGSBANKEN eller en helt ny övning genom att klicka på SKAPA NY ÖVNING.

5.1 Väljer ni SKAPA FRÅN ÖVNINGSBANKEN väljer ni sedan en övning som ni ska använda genom att klickar. på ANVÄND > SPARA > upprepa med de övningar ni vill använda i ert pass. 

5.2 Väljer ni SKAPA NY ÖVNING skapar ni övningen från grunden som när en ny övning läggs till under övningsbanken.

6. När ert pass är klart klicka på SPARA.TIPS! 
Om ni ändrar ett pass är det endast under Passbanken som detta ändras, det kommer inte ändras i träningspass där passet används. 5. Planering

Under fliken Planering kan ni som administratörer lägga till träningspass på era gruppers aktiviteter. Med hjälp av detta kan ni säkerställa att alla grupper får samma förutsättningar och att gruppernas träningar följer föreningens röda tråd.
Lägg till pass på aktivitet

1. Navigera till TRÄNINGSPLANERING i vänstermenyn > PLANERING i toppenmenyn.

2. Klicka på LÄGG TILL till höger om aktiviteten.

3. Välj om du vill lägga till ett pass från passbanken genom att klicka på SKAPA FRÅN MALL eller skapa ett nytt pass genom att klicka på BYGG ETT EGET PASS.

3.1 Väljer ni SKAPA FRÅN MALL väljer ni sedan det pass som ni vill använda genom att klickar på ANVÄND > SPARA

3.2 Väljer ni BYGG ETT EGET PASS skapar ni passet från grunden som när ett nytt pass skapas under passbanken.

4. När ert pass är klart klicka på SPARA.