Säg hejdå till delkrediteringar och manuellt redigerade avgifter. Rabattkoder är här! Nu kan ni som förening ge en rabattkod till nya- eller befintliga medlemmar när de anmäler sig eller ska betala sin avgift. 

Detta är en ny funktion. Kontakta info@sportadmin.se om ni vill börja använda Rabattkod.KOM IGÅNG

1. Hur fungerar rabattkoder

2. Förbered rabattkoder

3. Hur fungerar det för medlemmen1. Hur fungerar rabattkoder

✅ Lägga till en (eller flera) rabattkoder som anges vid betalning av exempelvis träningsavgifter.

✅ Ange vilken tidsperiod som rabattkoden är giltig.

✅ Koppla den till samtliga kostnadstyper av typen "Träningsavgifter" eller ange en specifik kostnadstyp.
✅ Koppla till vilka grupper som rabattkoden är giltig.


För att en rabatt ska hanteras korrekt i systemet behöver vi veta vad rabatten gäller för. Därav behöver ni ange vilken kostnadstyp rabatten är giltig för. Här kan ni välja mellan Alla träningsavgifter eller Annan kostnadstyp, och då välja en specifik kostnadstyp istället.


Ni kan inte rabattera medlemsavgifter.TIPS! 
För att momsredovisningen ska bli korrekt bör en och samma rabattkod endast användas för kostnadstyper med samma momssats. Vi rekommenderar därför att ni antingen anger en specifik kostnadstyp eller säkerställer att alla era träningsavgifter har samma momssats.2. Förbered rabattkoder

För att förbereda era rabattkoder i SportAdmin följer ni nedan steg. 


1. Navigera till BETALINSTÄLLNINGAR i vänstermenyn > RABATTKODER i toppenmenyn.

2. Klicka på + LÄGG TILL RABATTKOD i höger hörn.

3. Namnge er rabattkod (det interna namnet).

4. Ange den kod som medlemmarna anger för att ta del av rabatten samt vad rabatten är.

5. Fyll i giltighetsdatum. 

6. Ange vilken kostnadstyp som rabattkoden gäller för. 

7. Till höger under KOPPLA GRUPPER TILL RABATT väljer ni vilka grupper i SportAdmin som ska ha tillgång till rabatten.

8. Klicka till sist på SPARA.
3. Hur fungerar det för medlemmen

När en ny- eller befintlig medlem anmäler sig eller betalar sin avgift (för en grupp som är kopplad till en rabattkod) kommer det finnas en ruta för Rabattkod i betalsteget. Medlemmen fyller i koden som ni satt för att ta del av rabatten, rabatten dras av och medlemmen kan därefter betala.