Om du önskar få ditt SportAdmin-konto raderat behöver du kontakta oss. Vi kommer då att radera kontot åt dig. När ditt SportAdmin-konto är raderat kommer du inte längre att kunna använda kontot för att logga in i SportAdmins produkter. 


De uppgifter som är kopplade till ditt SportAdmin-konto och som raderas i samband med kontoraderingen är:

  • Din e-postadress
  • Ditt lösenord
    • Lösenord gäller endast för ledare och huvudadministratörer. Medlemmar loggar in med engångskoder.


Observera 

Om du önskar få dina personuppgifter raderade hos en eller flera föreningar som använder SportAdmins föreningssystem behöver du kontakta respektive förening direkt och begära detta, eftersom det är föreningen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

SportAdmins Kontaktuppgifter 

Telefon: 040-630 10 60

E-post: info@sportadmin.se


SportAdmins ordinarie öppettider:

Mån: 09.30-15.30
Tis-Fre: 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00


ENGLISH


I you wish to have your SportAdmin account deleted, you need to contact us. We will then delete the account for you. Once your SportAdmin account is deleted, you will no longer be able to use the account to log in to SportAdmin's products.


The data associated with your SportAdmin account that will be deleted in conjunction with the account deletion are:

  • Your email address
  • Your password
    • Password only applies to group leaders och club administrators. Members log in with one-time passwords.


Please note 

If you wish to have your personal data deleted from one or more Sports Clubs using SportAdmin's system, you need to contact each Sports Club directly and request this, as the Sports Club is the data controller responsible for processing your personal data within the Sports Club's activities. 


SportAdmin's Contact Information

Phone: +46 40-630 10 60

Email: info@sportadmin.se


SportAdmin's Regular Opening Hours

Mon: 09.30-15.30

Tue-Fri: 09.00-15.00

Closed for lunch: 12.00-13.00