Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna för er som förening gällande integrationen till IdrottOnline och det statliga LOK-stödet.


1. När är deadline för LOK-stödsansökan?

LOK-stödsansökan för hösten 2023 ska vara inne senaste den 25:e februari 2024. Ansökan görs via IdrottOnline. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara bekräftade i SportAdmin senast den 20:e februari 2024.


2. Vad skickar SportAdmin över till IdrottOnline?

I och med att vår integration är framtagen för LOK-stödet skickar vi endast över bekräftade aktiviteter och de personer som är närvarorapporterade på dessa aktiviteter. Vi skickar inte över hela föreningens register.


3. Hur ofta gör ni sändningar till IdrottOnline?

Vi gör sändningar automatiskt varje dag, förutsatt att det inte finns en pågående sändning.


4. Hur vet jag när den senaste sändningen gjordes?

Ni kan se när den senaste sändningen gjordes, och statusen på denna, under LOK-stöd i vänstermenyn → Statligt LOK-stöd i toppen.


5. Hur vet jag om en aktivitet har skickats över till IdrottOnline?

Ni kan se vilket datum respektive aktivitet skickats över till IdrottOnline under LOK-stöd i vänstermenyn → Aktivitetsöversikt i toppen → välj rätt RF-period → i kolumnen IdrottOnline visas det datum som aktiviteten lästs in hos IdrottOnline.


6. Hur vet jag att allt stämmer?

Det finns en kontrollsiffra som visar antalet aktiviteter som vi skickat över till IdrottOnline under LOK-stöd i vänstermenyn → Statligt LOK-stöd i toppen → välj rätt RF-period. Denna siffra ska ni återfinna i IdrottOnline när ni öppnar er ansökan.


7. Vi har en varning att en aktivitet ej är godkänd i SportAdmin. Behöver vi göra något?

Vi varnar om de grundläggande LOK-stödskraven inte uppfylls för att ni som föreningen ska kunna vidta en åtgärd om det behövs, men aktiviteterna skickas ändå över till IdrottOnline och sedan är det de som gör bedömningen om aktiviteten är godkänd/icke godkänd. 
Hittar du inte svaret på din fråga?

Här nedan finns andra artiklar kopplade till IdrottOnline och det statliga LOK-stödet. 

Kom ihåg att ni alltid är välkomna att höra av er till vår support.
040 - 630 10 60