En knapp kan läggas till på en startsida genom att klicka på knappen ”Lägg till knapp”. Välj hur knappen ska se ut och vart ett klick ska leda.Rubrik

Denna text kommer att lägga sig stort i toppen av knappen.


Underrubrik

Denna text lägger sig under rubriken och i något mindre storlek.


Bakgrundsfärg

Här väljer du knappens färg.


Föreningslogga

Detta styr om er logga ska visas på knappen, eller om knappen enbart ska innehålla text.


Länk

Här väljer du vart knappen ska länka. 


Ange länk

Här kan du välja ett antal fördefinierade länkar.


Egen URL

Här kan du ange en egen länk.