I denna artikeln går vi igenom hur funktionen Arvodeshantering funkar. Arvodeshanteringen både för er och era ledare. Ledarna kan enkelt rapportera för sitt arvode i appen och sedan kan ni se en sammanställning och få ut underlag för utbetalning.

KOM IGÅNG

1. Gör grundinställningar

2. Lägg upp arvodesroller

3. Koppla arvodesroller till ledare1. Gör grundinställningar

Skattesats

Här kan ni fylla i om ni tillåter ledarna ange skattesats i LedarAppen.


Fri rapportering

Fri rapportering möjliggör för ledaren att kunna tidrapportera aktiviteter som ledaren inte har närvarat på. I LedarAppen dyker alla aktiviteter upp från de grupper som ledaren tillhör - oavsett om hen har närvarat eller inte. Inställningen är allmän och appliceras på samtliga ledare.


Arvodesberättigade aktivitetstyper

Här kan ni bocka ur om det är någon/några aktivitetstyper som ej är arvodesberättigade. Samtliga aktiviteter med en aktivitetstyp som ej är arvodesberättigad går inte att tidrapportera. 


2. Lägg upp arvodesroller

När en ledare ska tidrapportera sina timmar behöver de välja vilken arvodesroll de haft vid tillfället. Arvodesrollerna är det ni som förening som skapar. Olika arvodesroller kan ha olika belopp. 


För att skapa en arvodesroll gå till Arvodeshantering i vänstermenyn → Roller i toppmenyn klicka på Ny arvodesroll → gör följande inställningar:


 • Bocka i bockrutan för att aktivera arvodesrollen.
 • Arvodesroll: Ge rollen ett namn, exempelvis Hjälpledare, Lägerarvode.
 • Gruppkoppling: Välj om arvodesrollen ska vara kopplad till en viss gruppkoppling. 
 • Belopp: Fyll i beloppet för arvodesrollen
 • Arvodesupplägg: Välj om arvodet betalas ut Per tillfälle eller som Timlön.


 • Extratid: Ställ in hur långt innan/efter ledarna får arvode 
 • Bocka i "Tillåt ledaren lägga till tid utanför aktiviteten" om ledaren får lägga till egen tid utöver träningstiden
 • Bocka i "Visa för alla" om alla ledare ska kunna välja denna arvodesroll oavsett om arvodesrollen är kopplad till ledaren eller inte.

3. Koppla arvodesroller till ledare

För att koppla en arvodesroll till en ledare, gå till Ledare i toppmenyn. För att få fram den ledare du vill göra kopplingen för kan du antingen använda sökrutan eller period, grupp & grupkopplingsfiltren längst upp.

 1. Klicka på Ändra ute till höger om en ledare.
 2. Fyll i ledarens kontouppgifter (ledaren kan även fylla i och redigera detta på egen hand under Min profil i LedarAppen).
 3. Välj den grupp ni vill koppla en arvodesroll till. 
 4. Välj vilken arvodesroll ledaren får använda i denna grupp.
 5. Välj grupp igen i rullistan under om ni vill lägga till ytterligare en grupp att koppla en arvodesroll till.


Ni kan välja att en arvodesroll är tillgänglig i alla grupper för ledaren, då kan ledaren använda den rollen oavsett vilken grupp den arvodesrapporterar för.


Tidrapportering

I den första översikten ges en överblick över ledarnas rapporterade aktiviteter, orapporterade aktiviteter, rapporterat arvode och ej utbetalt arvode. Önskas en noggrannare överblick av respektive ledares arvode fås detta genom att klicka på Visa till höger om ledares namn. 


Markera utbetalning

När ett arvodet är utbetalt markeras detta genom att bocka i antingen samtliga personer alternativt samtliga aktiviteter för en enskild person → klicka på välj åtgärd → Markera som utbetald. 


Exportera till excel

Ni exportera tidrapporteringen till en excel. 


Ni kan antingen exportera en övergripande Rapport för flera ledare, markera då vilka ledare ni vill få med i rapporten → klicka på välj åtgärd → Exportera till excel. Alternativt kan ni klicka på Visa till höger om en specifik person → bocka i aktiviteterna för personen  → klicka på välj åtgärd → Exportera till excel.


I båda rapporterna följer även information om de kontouppgifter som fyllts i av admin eller ledare.HÄR hittar du information om hur ledarna tidrapporterar för sitt arvode i appen!