Du kommunicerar enkelt med dina medlemmar via ett grupputskick. 


  1. Navigera till "Mer" i bottenmenyn > Utskick. 
  2. Ge ditt mail en rubrik och fyll det med textinnehåll. 
  3. Gå till "Mottagare" i toppen. Här väljer du vilka medlemmar som ska få mailet. Du kan även välja om du vill skicka mailet endast till medlemmarna, eller till både medlemmarna och dess målsmän. 
  4. Klicka skicka. 


Ditt mail har nu skickats till alla valda medlemmar.