Syftet med Lagkassan är att skapa transparens kring de medel som hanteras i Lagkassan. Därför finns det tre olika behörigheter att dela ut till personer som ska ta del av lagkassans information. 


Gör ledare till lagkassör

Alla ledare i ditt lag kan bli lagkassörer eller läsbehöriga att se lagkassans innehåll. För att ge någon behörighet till lagkassan, eller ändra någons befintliga behörighet, gör du på följande sätt. 

  1. Navigera till fliken “Mitt lag”
  2. Klicka på en ledares namn > Ändra
  3. Scrolla längst ner på sidan och välj vilken behörighet din ledarkollega ska ha – lagkassör, läsbehörig eller ingen behörighet alls. 
  4. Spara. 


Informationen har nu sparats och din ledarkollega har fått sin nya behörighet.