Du kan endast tidrapportera aktiviteter som du närvarat på. Därför måste du finnas som ledare på en bekräftad aktivitet, innan du kan börja tidrapportera. 

När det är gjort och du är redo att tidrapportera, gör du på följande sätt: 

  1. Navigera till Mer i Appens bottenmeny. 
  2. Klicka på Tidrapportering
  3. Välj den aktivitet du vill tidrapportera. 
  4. Välj vilken arvodesroll du hade på aktiviteten och fyll eventuellt i utökad tid. 
  5. Klicka Spara.


Din förening kan nu se i sitt system att du tidrapporterat aktiviteten. När föreningen markerat att de betalt ut ditt arvode, kan du komma tillbaka till denna sida för att ta reda på vad de betalt ut till dig.