Ge medlemmarna i din grupp en grupprekommendation för att ge en fingervisning om vilken grupp medlemmen ska boka sig till till kommande period eller termin.


Gör så här:

  1. Gå till “Mer” i bottenmenyn
  2. Klicka på “Grupprekommendationer”


Uppdatera enskilt

  1. För att ge en enskild medlem en grupprekommendation, klicka på “Lägg till” eller “Ändra” till höger om en medlemmen. 
  2. Ange grupprekommendationen
  3. Klicka “Spara”

Massuppdatera

  1. För att massuppdatera en grupprekommendation, klicka på “Massuppdatera” längst upp på sidan. 
  2. Välj vilka medlemmar som ska massuppdateras
  3. Klicka “Uppdatera” 
  4. Ange grupprekommendationen
  5. Klicka “Spara”


Medlemmar får ett mail med sin grupprekommendation efter 30 min. De kommer också åt sin grupprekommedantion via föreningens bokningssida.