För att få LOK-stöd för gruppens aktiviteter krävs det att aktiviteterna är närvarorapporterade. En del föreningar baserar ledarnas arvode på de närvarorapporterade aktiviteterna, vilket ger dig som ledare en extra morot att inte glömma att närvarorapportera!


För att närvarorapprotera en aktivitet, gör så här:

  1. Via bottenmenyerna Hem eller Aktiviteter, klicka på “Ta närvaro”.
  2. Bocka ur de medlemmar som inte närvarade på träning, och bocka i de ledare som närvarade. 
  3. Klicka “Bekräfta” längst ner.


Om du behöver ändra i närvarorapporten, klicka “Avbekräfta aktivitet”, gör din ändring och bekräfta på nytt igen.