När ni använder Anmälningar samlas intresseanmälningar till grupper som kräver granskning i en inkorg i SportAdmin. Där kan ni både se och godkänna anmälningarna. Om ni har kopplat ett frågeformulär till laget kommer medlemmens svar att synas i inkorgen.


Hantera intresseanmälningar

  1. Navigera till ANMÄLNINGAR i högermenyn > Välj INTRESSEANMÄLNINGAR i toppmenyn
  2. Klicka HANTERA ANMÄLAN ute till höger om en medlem
  3. Välj vilket lag medlemmen ska läggas in i (det lag medlemmen anmält sig till är ifyllt per automatik)
  4. Välj gruppkoppling
  5. Välj aviseringsinställningar
  6. Klicka BEKRÄFTA
TIPS!
Ska du hantera fler intresseanmälningar samtidigt? Bocka i anmälningarna som ska hanteras och klicka på "välj åtgärd" > "Hantera"

När du har klickat bekräfta får medlemmen ett mail om att deras ansökan är godkänd. Samtidigt kan också ledaren se personen i sin grupp i appen. TIPS!
Använd filterna för att lättare hitta det urval av anmälningar du letar efter.