Vår betalleverantör Billmate kommer den 12 april 2023 att byta namn till Qvickly. För er som förening innebär det ingen förändring, förutom en ny logga på avierna som går ut till era medlemmar. Företaget bakom är detsamma som förut, bara med ett nytt namn och en ny logga.Vad behöver vi som förening göra?

Idag syns Billmates logga och namn på era betalsidor, bokningssidor och avier. På dessa ställen kommer namnet och loggan automatiskt att uppdateras från Billmate till Qvickly. 

Har ni manuellt lagt in Billmates logga på er hemsida eller i annan kommunikation mot era medlemmar? Isåfall behöver ni gå in och uppdatera till deras nya logga och namn. 


Ladda ner Qvicklys nya logga i den bifogade filen längst ner i artiklen.


Vad kommer det att stå på kontoutdraget i samband med våra utbetalningar?

På kontoutdraget kommer det framöver att stå Qvickly. Det kan komma att ta en viss tid innan bytet från Billmate till Qvickly uppdateras hos bankerna. Tills dess kommer det fortsätta att stå Billmate på kontoutdraget.


Behöver vi skriva ett nytt avtal med Qvickly?

Nej, ni behöver inte skriva ett nytt avtal med Qvickly. 


Hur når vi Qvickly om vi har några frågor? 

Ni når Qvickly över telefon på 010-898 99 29 precis som tidigare. Vill ni istället skicka mail så når ni deras kundtjänst på info@qvickly.io