När betalningar genomförs i Lagkassan samlas alla transaktioner i Lagkassans inbetalningsrapport. Denna finner du under Lagkassor i vänstermenyn → Rapporter i toppmenyn → Inbetalningsrapport.


Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten. Du får då ut en summering av perioden under fliken Summering, men du får även ut en lista på periodens alla betalningar under fliken Transaktioner. 


För att summeringen ska vara till så stor hjälp som möjligt i din bokföring behöver lite förberedelser göras. Du kan läsa mer om dem här: Förbered din bokföringKontrollera utbetalt belopp från Ping Payments


Ping Payments är betalleverantör till Lagkassan. All intäkter från Betalförfrågningar eller Försäljningar går först till Ping Payments som sedan överför intäkterna till det bankkonto som ni har valt som mottagare för intäkterna avseende respektive Betalförfrågan och Försäljning. 


Alla intäkter som inkommit under en sjudagarsperiod som sträcker sig från måndag till söndag (en hel kalendervecka) överförs som en klumpsumma till er av Ping Payments på måndagen i veckan som följer. Beroende på vilken bank mottagarkontot finns på kan det ibland ta en bankdag innan pengarna blir synliga på bankkontot. 


För att kontrollera vad en viss klumpsumma från Ping Payments på ert bankkonto avser; välj den sjudagarsperiod (måndag till söndag) som förelåg precis innan Ping Payments utbetalning till er i datumrutorna för Inbetalningsrapporten och bocka i rutan som heter DÖLJ MANUELLA TRANSAKTIONER