Under Aktivitetsavgifter i vänstermenyn → Rapporter i toppmenyn, visas en sammanställning i form av intäkter, genomförda aktiviteter, utskickade kallelser och betalda kallelser. Ni kan också välja att se intäkter per aktivitet i denna vy.