Har ni haft en pizzakväll med laget eller ska laget betala bussresan till nästa cup? 


Med betalningsförfrågningar i SportAdmin Lagkassa slipper du som lagkassör hantera dessa betalningar manuellt på ditt egna konto eller via swish. Samla istället alla transaktioner som rör laget – direkt i SportAdmin!KOM IGÅNG

1. Skicka betalningsförfrågan

2. Redigera och radera betalningsförfrågan

2.1 Redigera betalningsförfrågan

2.2 Radera betalningsförfrågan

3. Påminn om betalningsförfrågan

4. Markera en betalningsförfrågan som betald eller återbetald

4.1 Markera betalningsförfrågan som betald

4.2 Markera en betald betalningsförfrågan som återbetald
1. Skicka betalningsförfrågan

För att skicka en betalningsförfrågan till medlemmarna i ditt lag följer du nedan steg. 


1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på NY BETALFÖRFRÅGAN.

2. Bocka i de medlemmar som du vill skicka förfrågan till > klicka på NÄSTA > fyll i informationen.


Namn: namnge betalningsförfrågan.

Belopp: ange beloppet

Betala senast: fyll i senast betaldatum

Beskrivning: här finns möjlighet att fylla i en kort beskrivning kopplat till betalningsförfrågan och vad den gäller för

Betalningen avser: välj vilken kostnadstyp betalningsförfrågan avser

Mottagarkonto: välj mottagarkonto


3. När informationen är ifylld klickar du på NÄSTA

4. Välj om serviceavgiften ska betalas av medlemmen eller av laget/föreningen.

5. Klicka på SPARA.


När ni skickar en betalningsförfrågan går det ut ett automatiskt mail till medlemmarna med en betallänk där de kan betala. Betalningsförfrågan visas även i MedlemsAppen där medlemmarna också kan gå in och betala. 


Som lagkassör kan du se vilka som öppnat sin betalningsförfrågan samt vilka som betalat betalningsförfrågan genom att gå till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA klicka in på betalningsförfrågan. 


Du kan även se vilka som betalat under transaktioner, gå till LAGKASSOR i bottenmenyn > klicka på VISA ALLA TRANSAKTIONER.2. Redigera och radera betalningsförfrågan

2.1 Redigera betalningsförfrågan

1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA.

2. Klicka in på betalningsförfrågan > klicka på ÄNDRA uppe till höger.

3. Redigera fälten du vill justera > klicka på NÄSTA > SPARA.


När medlemmarna klickar in på betallänken på nytt kommer den uppdaterade informationen att synas där utan att ni behöver göra något mer. 


2.2 Radera betalningsförfrågan

1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA.

2. Klicka in på betalningsförfrågan. 

    2.1 Ska du ta bort hela betalningsförfrågan (för alla medlemmar) klicka på ÄNDRA uppe till höger > TA BORT.

    2.2 Ska du ta bort betalningsförfrågan för enbart specifika personer klickar du på de tre prickarna till höger om personens namn > välj TA BORT FÖRFRÅGAN > TA BORT.


Medlemmarna kan nu inte längre betala via betallänken som de fått tidigare. 3. Påminn om betalningsförfrågan

Har medlemmen glömt att betala sin förfrågan? Det löser vi genom att skicka ut en påminnelse. 


1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA.

2. Klicka in på betalningsförfrågan > klicka på de tre prickarna till höger om personens namn > välj SKICKA PÅMINNELSE > SKICKA PÅMINNELSE.


När du skickat en påminnelse går dit iväg ett nytt mail med betallänken till medlemmen. 4. Markera en betalningsförfrågan som betald eller återbetald

4.1 Markera betalningsförfrågan som betald

Vill ni markera att en medlem har betalat sin betalningsförfrågan manuellt? Detta gör ni enligt nedan steg. 


1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA.

2. Klicka in på betalningsförfrågan > klicka på de tre prickarna till höger om personens namn > välj MARKERA SOM BETALD > MARKERA SOM BETALD.


När ni markerar en medlem som betald kan personen inte längre gå in och betala via sin betallänk. 


4.2 Markera en betald betalningsförfrågan som återbetald

Vill ni markera en betald betalningsförfrågan som återbetald? Detta gör ni enligt nedan steg. 


1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > scrolla ner till BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR > klicka på VISA ALLA.

2. Klicka in på betalningsförfrågan > klicka på de tre prickarna till höger om personens namn > välj ÅTERBETALA > MARKERA SOM ÅTERBETALD.TIPS!

Observera att inga faktiska pengar återbetalas till medlemmen när ni markerar en betalningsförfrågan som återbetald. Markeringen är administrativ och själva återbetalningen behöver ni göra från det konto som ni angett som mottagarkonto på den aktuella betalningsförfrågan.