Under Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Händelser i toppmenyn visas en logg av händelser kopplat till denna funktion. Här kan föreningen se vilka som anmält sig, till vilken grupp, vilket datum och även svaren på eventuella frågeformulär/tillval. 


Frågeformulär/tillval

För att se svaren på en persons frågeformulär/tillval klickar ni på den lilla pilen längst till vänster om personens rad. Ni kan även här exportera svaren till excel genom att välja period och grupp i rullistorna. Svaren på frågeformulär/tillval återfinns även inne i medlemsgruppen. Läs mer här.