För er föreningar som har aktiverat Integrationen till IdrottOnline kan ni se en sammanställning av antal aktiviteter som skickats över till IdrottOnline genom att gå till LOK-stöd i vänstermenyn → Statligt Lok-stöd i toppmenyn → välj RF-period. Siffran som visas i denna vy är det antal aktiviteter som skickats från SportAdmin till IdrottOnline, och ni ska därmed återfinna denna siffra i IdrottOnline. 


Status senaste sändningen

I denna vy visas även en status kring föreningens senaste sändning till IdrottOnline samt när den senaste sändningen skickades.

  • Klar - sändningen har gått igenom och lästs in av IdrottOnline. Aktiviteterna som sändningen innehöll återfinns därmed nu i IdrottOnline.

  • Bearbetas - sändningen har skickats från oss, men IdrottOnline håller på och bearbetar den.

  • Fel - något har gått fel med er senaste sändning. Läs vad felmeddelandet säger och åtgärda felet eller kontakta oss så hjälper vi er.