Genom att gå till LOK-stöd i vänstermenyn → Aktivitetsöversikt i toppmenyn → välja RF-period i rullistan, ges en sammanställning över samtliga aktiviteter samt dess status (obekräftad eller bekräftad). 


ApN/Rbok

Är föreningen ansluten till ApN/Rbok visas det datum då aktiviteten skickades till ApN/Rbok i kolumnen ApN/Rbok. 


IdrottOnline

Om föreningen har aktiverat Integrationen till IdrottOnline visas datumet då aktiviteten skickades till IdrottOnline i kolumnen IOL.