Genom att gå till LOK-stöd i vänstermenyn → Gruppöversikt i toppmenyn → välja RF-period i rullistan, visas en vy över alla grupper som har någon aktivitet upplagd.


Den information som sammanställs för respektive grupp under denna flik är:

  • Antal aktiviteter - totalt upplagda aktiviteter.

  • Varav tävlingar - utifrån totala antalet aktiviteter.

  • Obekräftade aktiviteter - aktiviteter som genomförts men ej bekräftats.

  • Gruppaktiviteter - antal genomförda och bekräftade aktiviteter.

  • Ej godkända aktiviteter - antal aktiviteter som ej är godkända utifrån LOK-stödsreglerna eller som ej är bekräftade.

  • Deltagartillfällen - summan av antal närvarande personer under samtliga genomförda aktiviteter.


Obekräftade aktiviteter

För att få LOK-stöd är det viktigt att aktiviteterna är bekräftade. Klicka på ett gruppnamn för att direkt komma till närvarokortet. Bekräfta aktiviteterna som ni vet ska bekräftas.