Under Föreningsinställningar i vänstermenyn → Administratörer i toppmenyn finns föreningens administratörer som alla har en status. De olika statusarna hjälper föreningen att hålla koll på samtliga administratörer - vilka administratörer som är aktiva, vem som inte loggat in på länge och vilka som har fått en inbjuda men som ännu inte har loggat in.


Statusar

Det finns fem olika statusar, som beskrivs här nedan.


Aktiv

Användaren har varit inloggad i webben/LedarAppen under de senaste 30 dagarna.


Inbjudan skickad

Användaren har fått en inbjudan skickad till sig på mail, men har ännu inte godkänt inbjudan. För att se vilken mailadress inbjudan har skickats till, håll muspekaren över användarens status. 


Inbjudan utgången

Användare har fått en inbjudan men ännu inte godkänt inbjudan, och efter sju dagar blir inbjudan inaktiv och användare kan inte längre skapa ett konto.  


XX dagar sedan inlogg

Antal dagar sedan som användaren senast var inloggad i webben/LedarAppen. 


Aldrig loggat in

Användare som fått konto skapat från den gamla administratörssidan men som aldrig har loggat in.


Vilka handlingar bör tas på de olika statusarna?

Det är viktigt att det är rätt användare som har inlogg och att ledare som har slutat eller inte loggat in på länge ses över och rensas bort. 


Användare med statusen Aktiv har varit inloggade i antingen webben eller LedarAppen under se senaste 30 dagarna. Här behövs ingen action göras, men kolla gärna över så att alla med inlogg faktiskt ska ha inlogg.


Användare med status Inbjudan skickad har fått en inbjudan under se senaste sju dagarna. Låt statusen ligga kvar eller ta bort inbjudan. För att ta bort inbjudan, klicka på Ändra ut till höger om användaren klicka på Ta bort.


Användare med statusen Inbjudan utgången har fått en inbjudan för sju eller fler dagar sedan, men har inte loggat in än. Skicka antingen ut en ny inbjudan eller ta bort den. Klicka på Ändra ute till höger om en användare klicka Skicka om inbjudan eller nTa bort.


Användare med statusen XX dagar sen inlogg är enbart info om när användare senast loggade in i webben eller LedarAppen. Användare som inte har loggat in på över 90 dagar bör ses över, men måste inte nödvändigtvis tas bort.


Utövar din förening en säsongsbaserad idrott, som till exempel har sommaruppehåll, kan det vara helt naturligt att vissa användare inte har loggat in på de senaste 90 dagarna. 


Användare med statusen Aldrig loggat in har fått ett konto skapat till sig via den gamla administratörssidan. Skicka antingen ut en ny inbjudan eller ta bort användarens konto. Klicka på Ändra ute till höger om användaren klicka på Skicka om inbjuda eller Ta bort.