När en ny administratör läggs till får administratören automatiskt behörighetsnivån Ledare. Detta kan givetvis ändras och nedan kan du läsa mer om de olika behörighetsnivåerna.


Närvaro

Behörigheten ger personen tillgång att rapportera närvaro för sin/sina egna medlemsgrupper via LedarAppen.


Ledare

Behörigheten ger personen tillgång att ändra i sin/sina egna medlemsgrupper via LedarAppen och webben. Personen kan rapportera närvaro, lägga till och redigera aktiviteter, skicka kallelser och göra utskick.


Ledare Plus

Behörigheten ger personen tillgång att ändra i sin/sina egna medlemsgrupper via LedarAppen och webben. Personen kan rapportera närvaro, lägga till och redigera aktiviteter, skicka kallelser och göra utskick. Personen har också möjlighet att titta i de andra medlemsgrupperna men har inte tillgång att ändra och redigera något. Personen ser enbart kontaktuppgifter till medlemmarna som ligger i de andra grupperna.


Huvudadministratör

Behörigheten ger personen tillgång till samtliga funktioner i systemet (förutom att hantera utdrag ur belastningsregistret). Rekommenderas att enbart ges ut till anställda och styrelsen i föreningen.


Lägg till extra behörighet

Utöver de fasta behörigheterna kan huvudadministratörer ge andra administratörer extra behörighet. Detta görs genom klicka på Ändra ute till höger om en administratör.

  • Personuppgifter: varje kryssruta ger utökad tillgång till olika personuppgifter. 
    OBS! Enbart den eller dem i föreningen som är utsedda till att hantera registerutdrag ska ha kryssrutan Redigera Registerutdrag inhämtat ikryssad.

     
  • Funktionalitet: varje kryssruta ger tillgång till funktionalitet tillhörande en specifik modul. Sätt muspekaren över informationssymbolen för att läsa mer om funktionens innebörd.