Infoga grundschemat i kalendern

Efter att ett grundschema är skapat går det att infoga detta till det faktiska schemat. Nere till höger på sidan finnes samtliga skapade grundscheman. Klicka “Infoga” till höger om det grundschema du vill infoga. Välj ett start- och slutdatum för när grundschema ska gälla.

Det går bra att skapa flera olika grundscheman som infogas över olika perioder.


Lägg till ströaktiviteter

I det faktiska schemat kan aktiviteter läggas upp som faller utanför standardveckan. Klicka på “Lägg till aktivitet” uppe till höger.