För att få en överblick över samtliga aktiviteter och matcher, gå in på fliken “Alla aktiviteter” i toppmenyn.


På denna sidan finns möjlighet att sortera på period, grupp, typ av aktivitet, serie och status. 


Förklaring på de olika statusarna:

  • Ej planerad: en match som är importerad men inte inlagd i kalendern
  • Schemalagd: en aktivitet som är inlagd i kalendern
  • Publicerad: en aktivitet som är schemlagd och publicerad på lagets närvarokort