Matcherna som du importerade i fas 1 hittar du till höger på sidan under fliken “Kalender”. För att planera in en match kan du antingen dra in matchen från höger till vänster in i kalendern, på rätt dag och tid. Alternativt klicka på matchen, välj datum och tid och klicka sen på “Spara”.


Om du önskar planera för många ytor samtidigt går det bra att tända flera ytor samtidigt för att få en samlad vy.


Om du vill markera en planerad match som oplanerad, klicka in på en match och välj därefter “Markera som ej planerad”. Matchen kommer då att läggas tillbaka i högerkolumnen.