Schemaläggaren är ett planeringsverktyg som används inför och under en säsong. Arbetet är upplagt i tre olika faser. Som ansvarig för att lägga tränings- och/eller matchschema görs den första fasen färdig innan den nästa påbörjas.


Schemaläggaren utgår från två olika typer av vyer:

  • Grundschema: aktiviteter som upprepas varje vecka under en period. Samma dag, tid och plats. Flera olika grundscheman kan skapas.
  • Kalender: det faktiska schemat innehållandes aktiviteter under en hel säsong/termin. Infoga ett eller flera grundscheman i kalendern samt planera in föreningens matcher.