SportAdmin Lagkassa är fullt integrerad med SportAdmin Medlemshantering. Medlemsinfo som finns i medlemsgruppen i SportAdmin synkas därmed över till tillhörande lagkassa för att säkerställa att ingen information faller mellan stolarna.


Tilläggning av medlemmar

Vid start av lagkassa synkas alla medlemmar från den tillhörande medlemsgruppen i SportAdmin till lagkassan. I synken tas medlemmens mailadress och målsmans kontaktuppgifter med. 


Varje natt görs en ny synk som lägger till nya medlemmar i lagkassan om en medlem lagts till i medlemsgruppen i SportAdmin. 


Borttagning av medlemmar

Om en medlem tas bort från medlemsgruppen i SportAdmin så visas en varning under fliken "Medlemmar" i lagkassans vänstermeny. Denna medlem kan tas bort även från lagkassan genom att klicka på pennan ute till höger om namnet och sedan "Ta bort från lagkassa". 


Om en medlem tas bort från lagkassan så kan medlemmen inte längre ta del av lagkassans information, men medlemmens transaktionshistorik sparas i lagkassan.